Poznaj i rozwiń swój styl myślenia i działania

49,00 

 • Kwestionariusz zdań niedokończonych. Kwestionariusz składa się z 32 dwóch początków zdań
 • Krótki test wprowadzający do tematu logik działania.
 • Szczegółowy raport opisujący Twoją logikę działania oraz rozbudowane rekomendacje rozwojowe.
 • Spotkanie online z Instruktorem, który wspólnie z Tobą omawia wyniki kwestionariusza oraz sugestie rozwojowe.
 • Szereg lekcji zawierających opis modelu oraz wskazówki rozwojowe.
 • Kilka testów psychologicznych. Poznasz między innymi swój styl uczenia się, odkryjesz co Cię naprawdę motywuje, poznasz najważniejsze cechy Twojej osobowości.
Kategoria:

Opis

Ten kurs jest przede wszystkim diagnozą własnego stylu funkcjonowania. W trakcie kursu wypełniasz kwestionariusz, a następnie otrzymujesz precyzyjne wskazówki rozwojowe.

Model Rozwoju opisuje najważniejsze procesy, w jaki sposób ludzie tworzą sens, interpretują i nadają znaczenie własnemu doświadczeniu, a następnie tworzą mniej czy bardziej spójne obrazy świata. Te mapy, obrazy świata czy samych siebie przekładają się następnie na ich działanie.

Sposoby rozumienia świata i charakterystyczne, wynikające z nich wzorce działania, nazywamy Action Logic lub w języku polskim Logiką Działania.

Determinuje ona:

 • na co zwraca się uwagę;
 • jakie ma się ukryte założenia, dotyczące siebie i innych;
 • co na nas wpływa;
 • jakie są motywy naszych działań;
 • jakie w związku z tym podejmujemy działania.

Badacze zajmujący się rozwojem ludzi, począwszy od Jeana Piageta, zauważyli, że dzieci przechodzą przez różne etapy rozwojowe na swojej drodze do dorosłości. Częścią tego procesu rozwojowego są mentalne zmiany w rozumieniu siebie, świata i relacji do innych osób z otoczenia. Model Rozwoju stosuje podobne reguły rozwojowe, tylko w stosunku do ludzi dorosłych. Znaczy to tyle, że osoby dorosłe w swoim rozwoju i doświadczeniu również przechodzą przez nakładające się na siebie, jednak możliwe do wyróżnienia, etapy rozwojowe.

Logika działania w sposób znaczący wpływa na możliwości ludzi dorosłych do rozwiązywania problemów interpretowania interakcji z otoczeniem. Etapy rozwoju osób dorosłych są stosunkowo niezależne od osobowości, ponieważ są bardzo silnie związane z procesem tworzenia znaczenia, jaki nadajemy temu, co nas spotyka i kim (w swoim rozumieniu) jesteśmy, a to z kolei, w sposób bezpośredni, prowadzi do działania, kształtuje nasze zachowanie.

W języku polskim brak jednoznacznego tłumaczenia pojęcia Action Logic. Przyjęliśmy sformułowanie – Logika Działania, jednak równie dobrze możemy mówić o dojrzałości, czy też rozwoju „Ja”. Niektórzy z badaczy uznają Logikę Działania za najważniejsze różnice indywidualne, jakie występują między ludźmi.

Mojekursy.com