Don’t break the chain

Metoda tworzenia dyscypliny i regulraności treningu uważności. Jest to metoda, co zabawne, wymyślona przez komika Jerry’ego Seinfeld’a. Najprościej można ją opisać w ten sposób, że drukujemy kalendarz, który przywieszamy na widocznym miejscu. Zaznaczamy dzień, w którym wykonaliśmy ćwiczenie uważności za pomocą dużego, najlepiej czerwonego, dobrze widocznego znaku „X”.

« Powrót na stronę główną słownika
12 września 2016

Mojekursy.com