Instructional Design

„Instructional design (ID), or instructional systems design (ISD) to praktyka tworzenia „”doświadczeń instruktażowych (edukacyjnych), które zwiększają dkuteczność i efektywność zdobywania wiedzy i umiejętności””. Proces polega na określeniu poziomu oraz potrzeb ucznia, zdefiniowaniu ostatecznego celu nauczania i tworzeniu „”interwencji”” wspomagających proces nauki. Wynik instrukcji może być bezpośrednio obserwowalny i mierzony.

Wiele modeli ID opiera się na modelu ADDIE z pięcioma fazami: analiza, projektowanie, opracowywanie, wdrażanie i ocena. „

« Powrót na stronę główną słownika
12 sierpnia 2017

Mojekursy.com