Logika działania Strateg

Menedżer na tym etapie rozwoju jest w stanie tworzyć transformacje osobiste i organizacyjne. Kreuje zmiany w krótkim i długim horyzoncie czasowym. Łączy zasady, umowy, teorie i osądy. Uznaje ich wagę. Twórczy w rozwiazywaniu konfliktów w zespole. Jednocześnie zorientowany na procesy i cele. Jest świadomy paradoksów i sprzeczności oraz tego, że to co człowiek widzi zależy od jego światopoglądu. Wysoko ceni indywidualność. Dostrzega unikalne nisze rynkowe. Czerpie przyjemność z odgrywania różnych ról w zespole. Przejawia inteligentne, egzystencjalne poczucie humoru. Bywa, że nadużywa swoich możliwości i manipuluje innymi.

« Powrót na stronę główną słownika
3 sierpnia 2017

Mojekursy.com