Logika działania Zdobywca

Będąc na tym etapie dojrzałości przywódczej menedżer skupia się na osiąganiu celów strategicznych,  dostarczanieurezultatów najbardziej skutecznymi metodami. Raczej przyjmuje niż tworzy cele.  Jest zorientowany na sukces i  na efektywność . Chętnie przyjmuje informacje zwrotne o swoich zachowaniach. Ma poczucie wpływu  na bieg wydarzeń. Zaczyna dostrzegać złożoność i systemy w otaczającej go rzeczywistości zawodowej. Szuka wzajemności w relacjach. Doświadcza poczucia winy, gdy nie jest w stanie sprostać własnym standardom. Nie widzi subiektywności ukrytej w obiektywności. Szuka sposobów obejścia problemów celem zwycięstwa.Bywa nieortodoksyjny. Ma trudność w wychodzeniu poza schematy .

« Powrót na stronę główną słownika
3 sierpnia 2017

Mojekursy.com