Porównywanie parami

Technika porównywania parami pozwala wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Jest to także dobre narzędzie do porównywania „jabłek z pomarańczami” -gdy trzeba zdecydować, którą z trzech zupełnie różnych opcji wybrać. Na przykład: inwestować w marketing, inwestować w system informatyczny czy zakupić nowe maszyny? Tego typu decyzje są zwykle znacznie trudniejsze niż porównanie przykładowo trzech różnych SYSte~ mów informatycznych pod katem wybranych kryteriów.
Technika porównywania parami pozwala wybrać rozwiązanie, które jest najkorzystniejsze.

Oto kolejne kroki techniki porównywania parami.

  1. Sporządzenie listy rozwiązań, które będą porównywane. Przypisanie każdemu rozwiązaniu litery (A, B, C itd.).
  2. Przygotowanie odpowiedniej tabeli (zob. dalej przykład) i wpisanie do niej nazw i literowych oznaczeń poszczególnych rozwiązań (W nagłówkach Wierszy i kolumn). Należy pamiętać, że komórki krzyżujące się zostają zablokowane nie porównujemy pomysłu z nim samym.
  3. Dokonanie porównań W ramach komórek niezablokowanych porównanie propozycji wskazanej W nagłówku Wiersza z odpowiednia propozycją wskazaną W nagłówku kolumny. Wybranie dla każdej pary lepszego z dwóch rozwiązań. Wpisanie litery przypisanej wybranemu rozwiązaniu W odpowiednią komórkę tabeli.
« Powrót na stronę główną słownika
31 stycznia 2018

Mojekursy.com