Technika 635

Brainwritting – 635

W metodzie tej głośne wypowiadanie swoich pomysłów, stosowane w „burzy mózgów”, zostało zastąpione zapisywaniem ich na specjalnie przygotowanych arkuszach, rozdanych sześciu osobom. Każda z nich ma jednorazowo podać trzy pomysły i przekazać sąsiadowi po upływie 5 minut. Następna osoba podaje kolejne trzy propozycje, nie pokrywające się z zapisanymi. Muszą być one nowe, modyfikujące lub rozwijające zgłoszone uprzednio propozycje. Problem jest sformułowany dla sześcioosobowego zespołu twórczego. Każdy z uczestników zapoznaje się ze zgłoszonymi dotychczas propozycjami a procedurę powtarza się do momentu, kiedy formularz wykona pełny obrót między uczestnikami. Dzięki temu w krótkim czasie zgłoszonych jest 18 pomysłów. Metoda ta jest jednak ograniczeniem swobodnego tworzenia.
Podczas tworzenia pomysłów w metodzie „burzy mózgów” i jej pochodnych może nastąpić wyczerpanie się pomysłowości grupy. Na podstawie obserwacji można sformułować następujące prawidłowości:

  • występują wahania natężenia twórczego – w początkowym okresie występuje duża aktywność zgłaszanych pomysłów, która z upływem czasu staje się coraz mniejsza. Jeżeli grupa nie zostanie w odpowiedni sposób pobudzona może nastąpić samoczynne zakończenie pracy.
  • pewne pomysły powodują ukierunkowanie toku myślenia i twórczego poszukiwania w obszary, które nie są tematem sesji. Jeżeli grupa nie jest odpowiednio sterowana, to potrzebne pomysły mogą się nie pojawić.

Dlatego należy stosować różnego rodzaju zabiegi, które pobudzą grupę i pozwolą utrzymać odpowiednio wysoką inwencję twórczą uczestników i odpowiednio skierują uwagę zebranych na określone obszary poszukiwań. Takimi metodami może być na przykład zestaw pytań stymulujących lub kierunkujących poszukiwania. Pytania są dostosowane do rodzaju problemu, który należy rozwiązać. Umiejętność dobrania właściwego pytania do fazy twórczego procesu wpływa na efektywność tworzenia. Jednak skierowanie uwagi na inne tory nie może być wymuszone, ponieważ może to przynieść odwrotny skutek. Negatywne skutki przynosi także częste zmienianie kierunku poszukiwań, zbyt późno postawione pytanie czy przedłużenie się przerwy. To nie pozwala na ponowne zmobilizowanie się w krótkim czasie i poszukiwanie nowych pomysłów.

Ważną rolę odgrywa dobre sformułowanie tematu. Jego wybór wpływa zdecydowanie na efektywność pracy nad rozwiązaniem problemu. To połowa sukcesu w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania. W metodach wywodzących się z „burzy mózgów” efektywność w rozwiązywaniu problemów może zwiększać skakanie z poziomem ogólności tematu. 
Należy przygotować w tym celu kilka sformułowań tematu a następnie uporządkować zgodnie z hierarchią ważności. Najczęściej poszukiwanie pomysłu rozpoczyna się od tematu sformułowanego ogólnie. Zmiana tematu na bardziej szczegółowy daje możliwość utrzymania wysokiej aktywności twórczej. Kiedy zauważalne jest wyczerpanie inwencji twórczej uczestników pobudza się poprzez ponowną zmianę tematu, rozszerzając zakres poszukiwań. Takie zachowanie zwiększa szansę znalezienia oczekiwanego rozwiązania.
Zbyt szczegółowe sprecyzowanie tematu powoduje powracanie do znanych lub uznanych schematów i rozwiązań. Podawane propozycje są wtedy powtórzeniem dotychczasowych wariantów. Presja konwencji powoduje często niechęć do szerszego patrzenia na problem. 

Inne zjawisko można zaobserwować przy zbyt ogólnie sformułowanym temacie. Nie istnieją wtedy żadne bariery, ograniczające inwencję twórczą. Powstające rozluźnienie powoduje szukanie rozwiązania problemu w wielu obszarach i kierunkach. Niesie to za sobą ryzyko poszukiwania idei w obszarach, które nie pokrywają się z potrzebami organizatorów.

« Powrót na stronę główną słownika
25 stycznia 2018

Mojekursy.com