Technika kryteriów krytycznych

Technika kryteriów krytycznych pozwala wziąć pod uwagę różne kryteria oceny (priorytety) i umożliwia uwzględnienie w ewaluacji różnej wagi wybranych kryteriów.

Oto kolejne kroki techniki kryteriów krytycznych.

  1. Ustalenie kryteriów (priorytetów) oceny (np. koszty, termin wykonania, zaangażowanie zasobów ludzkich).
  2. Przypisanie ustalonym kryteriom wartości liczbowych zgodnie ze schematem: 3 najważniejsze, 2 mniej ważne, 1 -najmniej ważne.
  3. Określenie, na ile kolejne rozwiązania spełniają poszczególne kryteria, na skali od l (w bardzo małym stopniu) do 5 (w bardzo dużym stopniu).
  4. Podliczenie punktów według wzoru: 3 (najważniejsze kryterium) x liczba od 1 do 5 (wskazująca, na ile rozwiązanie spełnia to kryterium) + 2 (mniej ważne kryterium) x liczba od 1 do 5 (wskazująca, na ile rozwiązanie spełnia to kryterium) + 1 (najmniej ważne kryterium) x liczba od 1 do 5 (wskazująca, na ile rozwiązanie spełnia to kryterium), a następnie wybranie rozwiązania o największej liczbie punktów. Na przykład: 3 (termin) x 3 (rozwiązanie spełnia kryterium na 3) + 2 (koszty) x 4 (rozwiązanie spełnia kryterium na 4) + l (zasoby ludzkie) x 5 (rozwiązanie spełnia kryterium na 5) = 22.
« Powrót na stronę główną słownika
31 stycznia 2018

Mojekursy.com