Kreatywność w firmie

W poniższym teście badającym Twoją kreatywność, innowacyjność i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów w firmie znajdują się opisy różnych sytuacji w pracy. Pod opisem sytuacji są trzy możliwe zachowania w danej sytuacji. Wybierz jedno zachowanie Twoim zdaniem najlepsze. Czasem odpowiedzi nie są oczywiste, czasem narzucają się od razu. Ale właśnie o to chodzi, chodzi o to abyś przez chwilę pomyślał(a) nad odpowiedzią. Test możesz wykonywać kilka razy, aby sprawdzić różne warianty odpowiedzi. 

1.Razem ze współpracownikami pracujesz nad rozwiązaniem problemu. Jesteście na etapie generowania rozwiązań. Co robisz?
2.Wspólnie z pracownikami z innego departamentu wypracowujecie pomysły na rozwiązanie problemów, jakie pojawią się w waszej współpracy. Zostałeś poproszony o notowanie pomysłów na tablicy. Co robisz?
3.Razem ze współpracownikami pracujesz nad rozwiązaniem złożonego problemu. Dyskusja jest bardzo żywa. Pomysły zapisywane są na tablicy przez jednego z Twoich kolegów. W pewnym momencie jeden z uczestników spotkania proponuje, aby część pomysłów zapisywać w formie symbolicznych rysunków. Wywołuje to pewne zdziwienie grupy. Jaka jest Twoja reakcja?
4.Razem ze współpracownikami pracujesz nad trudnym problemem – odbyliście kilka spotkań i nie udało się wam wypracować dobrego rozwiązania. Zakres problemu jest wam bardzo dobrze znany. W tej sytuacji zaproponujesz:
5.W sytuacji dużej niepewności, niejednoznaczności i braku dostępu do ważnych informacji:
6.Wspólnie ze współpracownikami pracujecie nad nowym sposobem organizacji pracy. Przełożeni oczekują usprawnienia kilku procesów w Waszym departamencie. W grupie współpracowników znacie się od jakiegoś czasu i nie ma między wami poważniejszych konfliktów. Zostałeś poproszony o poprowadzenie kolejnego spotkania, na którym macie wypracować robocze rozwiązania tych problemów. Co robisz?
7.Twoim zadaniem jest opracowanie pisemnej informacji dla pracowników z innego departamentu. Dostałeś kilka wytycznych od przełożonego, ale nie do końca wiesz, co powinien zawierać taki dokument. Co robisz?
8.Jeden z Twoich współpracowników ma manierę porównywania różnych problemów do bardzo dziwnych zjawisk. Często zdarza się, że w trakcie dyskusji wypala: „to jest jak koncert w filharmonii” lub „to przypomina mi kiszenie kapusty” itd.. Swoim zachowaniem wywołuje często ogólne rozbawienie. Jak jest Twoja reakcja?
9.W niejasnych i złożonych sytuacjach należy przede wszystkim:
10.Jesteś w sytuacji, w której nie masz kontroli nad zjawiskami, które w dużym stopniu warunkują uzyskiwane przez ciebie rezultaty. Co robisz?
11.Pracujesz z grupą nad nowatorskim rozwiązaniem poważnego problemu waszego departamentu. Część Twoich współpracowników jest wyraźnie znudzona prowadzoną dyskusją. Jaka jest Twoja reakcja?
12.Pracując nad rozwiązaniem problemu:
13.Pracujesz nad skomplikowanym problemem. Choć jesteś ekspertem w dziedzinie problemu nie potrafisz znaleźć dobrego rozwiązania. W tej sytuacji:
14.W celu obniżenia kosztów w jednym z departamentów przeprowadzono analizę wydatków i zaproponowano nowe rozwiązania w zakresie ich kontroli. Propozycje zawierają symulacje efektów, jakie mają przynieść ewentualne zmiany. Twoim zadaniem jest wybór najlepszego pomysłu. W tej sytuacji:
15.W czasie burzliwej dyskusji, zespół, w którym pracujesz, podzielił się na dwa obozy. Część osób opowiedziała się przeciwko planowanym zmianom. Ty jesteś za wdrożeniem zmian. Co poradziłbyś prowadzącemu spotkanie kierownikowi, który także jest za zmodyfikowaniem aktualnego sposobu działania?

31 stycznia 2018

Mojekursy.com