Motywacyjne DNA

Tak jak biologiczne DNA tworzą poszczególne geny, które są ze sobą powiązane, tak też motywacyjne DNA składa się z połączonych ze sobą specyficznych czynników. Na motywacyjne DNA składają się zatem z dążenia, potrzeby i nagrody:

  • Dążenie do kontaktu z innymi i/lub wydajności to wewnętrzne siły, które mobilizują do działania;

  • Potrzeba stabilizacji i/lub zmian to podstawowe wymagania, który trzeba spełnić, aby dana osoba mogła się realizować;

  • Nagroda wewnętrzna i/lub zewnętrzna to swojego rodzaju rekompensata czy wynagrodzenie za osiągnięte cele, a także zachęta do dalszej pracy.

 

 DĄŻENIA POTRZEBY NAGRODY
 Do kontaktu z innymi Stabilizacji Wewnętrzne
Do wydajności Zmian Zewnętrzne

Test opracowany na podstawie książki Tamary Lowe, „Zmotywuj się!”, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2010

 


Zaznacz jedną odpowiedź w każdym z pytań kwestionariusza. Wybierz to zdanie, które najlepiej cię opisuje. Czasem możesz stwierdzić, ze obydwa opisy dotyczą cię w takim samym stopniu. Musisz jednak zdecydować, który z nich lepiej odzwierciedla twój sposób myślenia i zachowania.

1.Jestem osobą…
2.Jestem osobą…
3.Bliższe jest mi stwierdzenie…
4.Czasem sprawiam wrażenie…
5.Lubię żyć…
6.Wolę uznanie…
7.Jestem…
8.W sytuacji, kiedy trzeba wykonać zadanie grupowe….
9.Bardziej pasuje do mnie stwierdzenie…
10.Ogólnie jestem…
11.Życie na wysokiej stopie…
12.Jestem człowiekiem…
13.Gdy zastanawiam się nad przyszłością…
14.Gdy należy skoncentrować się na detalach/ szczegółach:
15.Ważniejsze dla mnie jest raczej…
16.Wolę…
17.Bardziej zależy mi na…
18.Kiedy zastanawiam się nad podjęciem nowej pracy, najważniejsze są dla mnie…
19.W sytuacji problematycznej…
20.To, co myślą o mnie inni jest dla mnie…
21.Moja mocna strona to…

10 sierpnia 2017

Mojekursy.com