Wielka Piątka

Model osobowości nazywany „Wielką Piątką” opiera się na wyłonionych pięciu wymiarach osobowości: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Każdy z tych czynników posiada dwa przeciwstawne bieguny.

  • Ekstrawersja – introwersja,

  • Ugodowość wysoka lub niska,

  • Otwartość na doświadczenie wysokie lub niskie,

  • Neurotyczność – stabilność emocjonalna,

  • Sumienność wysoka lub niska.

Cechy te stanowią ponad kulturowe i niezależne od wieku najbardziej ogólne wymiary, dające pełną i wszechstronną charakterystykę osobowości. Prezentowany test pochodzi z: Sorokowska, A., Słowińska A., Zbieg A., Sorokowski, P. (2014). Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa. Wrocław: WrocLab.

Instrukcja:

Poniżej przedstawiona jest lista cech, które są lub nie są Twoimi charakterystykami. Zaznacz liczbą przy poszczególnych stwierdzeniach, do jakiego stopnia zgadzasz się lub nie zgadzasz z każdym z nich. Oceń stopień, w jakim każde z pytań odnosi się do Ciebie.

1.Jestem osobą lubiącą towarzystwo innych, aktywną i optymistyczną
2.Jestem osobą krytyczną względem innych, konfliktową
3.Jestem osobą sumienną, zdyscyplinowaną
4.Jestem osobą pełną niepokoju, łatwo wpadającą w przygnębienie
5.Jestem osobą otwartą na nowe doznania, w złożony sposób postrzegającą świat
6.Jestem osobą zamkniętą w sobie, wycofaną i cichą
7.Jestem osobą zgodną, życzliwą
8.Jestem osobą źle zorganizowaną, niedbałą
9.Jestem osobą niemartwiącą się, stabilną emocjonalnie
10.Jestem osobą trzymającą się utartych schematów, biorącą rzeczy wprost

11 sierpnia 2017

Mojekursy.com