Znajomość czynników budowania szczęścia w życiu

1.W jakim % nasze poczucie szczęścia zależy od zaplanowanych i celowych działań?
2.Do długotrwałego szczęścia i satysfakcji, z życia najbardziej potrzebne są nam?
3.Do czego ludzie najczęściej dążą w życiu?
4.Ludzie w pełni zaangażowani, wykorzystujący swoje talenty podnoszą dodatkowa wartość organizacji na poziomie:
5.Która odpowiedź jest prawidłowa?
6.Czy czynniki psychiczne mogą być wyłącznym i jedynym źródłem śmierci?
7.Która z poniższych aktywności będzie dla ludzi największym źródłem szczęścia?
8.Każdy szczęśliwy przyjaciel zwiększa nasze szanse odczuwania szczęścia o 15%. A przyjaciel przyjaciela?
9.Ludzie, którzy regularnie i przez długi czas wykonują akty życzliwości, po zaprzestaniu ich robienia utrzymują swój dobry nastrój przez:
10.Pozytywna postawa to:
11.Jaki % naszego ogólnego poczucia szczęścia zależy od czynników zewnętrznych?
12.Badania pokazują, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z problemami jest:
13.Stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności to:
14.Czy istnieją mechanizmy umożliwiające przekroczenie stałego poziomu szczęścia, uwarunkowanego genami i wychowaniem?
15.Jaki jest optymalny czas na wykształcenie trwałego nawyku?
16.Jaki % ludzi realizuje założone postanowienia noworoczne?
17.Czy nasze poczucie szczęścia zależy też od czynników genetycznych?
18.Jaki jest najlepszy sposób na to, żeby oduczyć się zamartwiać?
19.Jakie cele są przez nas najczęściej osiągane?
20.O ile % osoby szczęśliwe są bardziej efektywne od tych mniej zadowolonych z życia osób?

5 lutego 2018

Mojekursy.com