Kiedy warto skorzystać z Modelu Rozwoju?

Sprawdź, dlaczego warto skorzystać z modelu opartego o Action Logic.
Model Rozwoju służy nie tylko jako ramy do budowania rozwoju jednostki, ale może być z powodzeniem wykorzystywany w różnych obszarach organizacyjnych. Można go używać między innymi do identyfikowania i rozwijania talentów, rozwoju zespołów, rozwoju liderów czy rozwoju organizacyjnego. Przyjrzyjmy się niektórym możliwym aplikacjom na tych polach.

ROZWÓJ OSOBISTY

 • Masz poczucie, że utknęłaś/utknąłeś w rozwoju? Że stać Cię na więcej, ale nie wiesz jak się do tego zabrać?
 • Szukasz rzetelnej, sprawdzonej i głębokiej wiedzy o sobie? Szukasz samowiedzy?
 • Zastanawiasz się, jaką drogę zawodową wybrać?
 • Chcesz pracować lepiej i mądrzej, efektywniej i z mniejszym wysiłkiem?
 • Jesteś na rozstaju dróg, nie wiesz którą drogę wybrać?
 • Awansowałaś(eś) na stanowisko menedżerskie i chcesz sprawdzić, jak się odnaleźć w nowej sytuacji?
 • Dostajesz informacje na własny temat, że powinnaś/powinieneś robić coś inaczej?
 
Model rozwoju pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania.

ROZWÓJ ORGANIZACJI

IDENTYFIKACJA I ROZWÓJ TALENTÓW
 • Zidentyfikowanie liderów, którzy są niewidoczni na co dzień lub mają wyjątkowe zdolności,
 • Pomoc w dopasowaniu potencjału jednostki do możliwości organizacyjnych,
 • Tworzenie rzeczywistych planów zmian dla liderów,
 • Pomoc w zrozumieniu, czemu ludzie mający duży potencjał i możliwości dostarczają przeciętne rezultaty i efekty,
 • Pomoc w sukcesji na ważne, krytyczne stanowiska i role.
ROZWÓJ ZESPOŁÓW Model dostarcza silne narzędzie diagnostyczne, identyfikujące różnorodność grupową. Dzięki niemu można zidentyfikować siły i słabości zespołu w odniesieniu do zadań, celów, środowiska, w jakim działa zespół. Model daje ramy rozwojowe dla indywidualnych członków zespołu, jak i całego zespołu jako takiego. Model może pokazać, jakie nowe kompetencje, zdolności powinny być wniesione do danego zespołu.
ROZWÓJ LIDERÓW Z naszego doświadczenia wynika, że Model może odegrać znaczącą rolę w szkoleniach i warsztatach wewnętrznych. Począwszy od wprowadzenia Modelu, jako jednego ze szkoleń, po budowę szkoleń i szerzej – programów rozwojowych – opartych o jego logikę. Ramy, jakie wyznacza Model są szczególnie wartościowe, jeśli firma potrzebuje więcej osób ze zdolnościami Stratega, czyli myślących systemowo, obejmujących całość firmy, łączących różne punkty widzenia i podejścia.
ROZWÓJ FIRMY Diagnoza poziomu, etapu czy fazy na jakiej znajdują się pracownicy dostarczy wiele cennych informacji na temat kultury organizacyjnej, etosu pracy, stylów zarządzania. Diagnoza ta może stać się punktem wyjścia do opracowania planów rozwojowych. Jest to szczególnie przydatne, kiedy firma operuje w skomplikowanym, zmiennym środowisku lub istotnie zwiększają się wymagania wobec kadry zarządzającej. Narzędzia diagnostyczne, jakie wspierają Model Rozwoju Przywództwa, są też doskonałym miernikiem i stymulatorem rozwoju uczenia się organizacji.
ZOBACZ WSZYSTKIE Dodaj notatkę
TY
Dodaj swój komentarz
 

Mojekursy.com